Personlig assistent som stöd

En personlig assistent fungerar som stöd för den person de hjälper. En personlig assistent finns där för att hjälpa till med sådana dagliga behov som denne person inte kan utföra själv. Det kan handla om att inte kunna äta själv, få hjälp med hygienen, att klä av och på sig, att kunna prata med andra och liknande. En personlig assistent har ett arbete som formas efter det behov denne person har.

En personlig assistent ska alltså finnas där för personen de hjälper, i vad de nu kan anses behöva. För personen som behöver stöd kan detta, speciellt i början, vara väldigt jobbigt då en personlig assistent oftast hamnar väldigt nära inpå. Därför ska det alltid vara upp till denne hur nära en personlig assistent ska få komma, och man behöver inte lämna ut hela sitt privatliv. Hur mycket man pratar med sin assistent bestämmer man själv.

Om man då dessutom själv är arbetsledare och har anställt en personlig assistent kan det vara ännu jobbigare, att både vara den beroende personen som behöver hjälp, och samtidigt vara den som bestämmer.

En personlig assistent måste kunna respektera detta, och sätta personen man hjälper, först. Om denne inte vill prata eller vill ha det på ett visst sätt, då följer man det som personlig assistent och finns där för att hjälpa till.