Pensionspolicy – viktig för företaget

Varje arbetsplats borde ha en pensionspolicy. En pensionspolicy hjälper arbetsgivaren att svara på de frågor de anställda kan tänkas ha om sin pension. Den blir en utarbetad plan för hur pensionsfrågorna ska gå till på just den arbetsplatsen.

www.idur.se/konsulttjanster/

Du som arbetar på ett företag som inte har någon pensionspolicy än kan ta kontakt med ett pensionsbolag som hjälper dig och dina anställda. Pensionsbolag hittar ni lättast genom att söka på internet. För att utforma en pensionspolicy som passar just ert företag görs ett utkast som ni som arbetar på företaget kan ge kommentarer på. Er pensionspolicy ändras då efter era önskemål och ni tar beslutet om hur den ska se ut.

En pensionspolicy hjälper er att veta hur ni ska handskas med situationer som rör er personal och hur avtalen ser ut för de anställda. Tänk på att ni måste uppdatera er policy då och då. Rekommenderat är en gång om året. En pensionspolicy måste förändras med samhällets förändringar eftersom den utformas efter det samhälle de anställda arbetar i. En pensionspolicy kan behöva göras om efter de anställdas behov och viljor eller efter nya avtal och lagändringar.